20190220_103855

Deltagares ord

Om Balance dance:
"Att medverka i Aniras transcenderande och förlösande dansförlopp och workshops har givit mig en friplats där jag kan andas ut, släppa taget och bara vara jag från djupet. Anira har en sällsynt förmåga att få det sanna och livsbejakande fram hos människor. Hon är tydlig och rak - varm och öppen. Hennes röst och guidning öppnar upp kanaler till såväl de himmelska som till de jordiska och kroppsliga energierna inom oss. Frid, glädje och acceptans av hela mig är nyckelorden!!!!" 

" Jag känner att varenda cell i min kropp jublar".

"Aniras Balance Dance för mig in i djupet av mig själv och det som är. Helande! Frigörande! Transformerande! 
Underbart med en vägledare som har en sådan kontakt med sanningen/kärleken/källan/verkligheten - kalla det vad du vill, det funkar!" 

"Aniras Balance Dance är en Kärleksakt till Livet, med utrymme för allvar och djup, och med smittande glädje! På samma gång är det så prestigelöst och avslappnat - här kan jag bara Vara, vara i ingenting.. kan låta livet sippra in, och ta plats igen.. Skönt!"

"Tack Anira! Du är magisk! Kraftfull kväll igår! Varje dans är så speciell på sitt sätt. Sinnet och världen blir klarare."

"Anira håller en helt fantastisk dans som alltid går på djupet, men på olika sätt varje gång. Så tacksam för att få ta del av hennes inspiration och vägledning!" 

"Dansen hos Anira väcker djupet inom mig - och jag känner mig levande." 


Om diverse övriga kurser:

Efter workshopen ”Free yourself...” igår har jag känt mig så stärkt. Stärkt i min tro på att jag kan ta hand om mig själv. Att jag kan läka och att jag kan undvika fortsatta destruktiva mönster. Vilket gör att jag känner mig fri och trygg. Jag känner att jag kan höra mina NEJ bättre och därmed agera efter min inre vägvisare. Känner mig mindre grumlig. Klarare och modigare!
~Kvinna 50+.

"Jag är så glad att jag deltog i Anira Möllers kursdag "Skapa ditt liv medvetet". Det var mycket inspirerande. Hellre vara medveten medskapare än totalt omedveten skapare. Tack Anira." ~Jag är den som färdas genom tiden som inte finns, från evighet till evighet!

"Anira gav mig klara, inspirerande verktyg till att finna ljuset och styrkan inuti mig. Med det utgångsläget fick jag optimala resurser att möta min omgivning klart och rent. Som guldkant på kursen läggs Spa- och retreatgården Enebackens Kraftkälla – En riktig pärla."
~Kvinna, 66 år på helgkursen "Hur vi skapar goda relationer".


"Kursen kändes oerhört betydelsefull för mig! Jag har blivit mer trygg, "full av mig själv" och jag har börjat tillåta mig att välja mina tankar om mig själv. Anira skapade en välkomnande och trygg atmosfär för gruppen där vi fick möjlighet att utforska och arbeta med de frågor som kändes allra mest relevanta för var och en av oss. Kursen har verkligen gett verktyg som fungerar för mig!"
~Kvinna, 43 år på helgkursen "Hur vi skapar goda relationer".