20190220_103855

TRE® - Tension, stress and trauma release exercises

TRE® är en naturlig metod som förlöser stress från kropp och nervsystem. Lägger du in dessa övningar i din dagliga rutin öppnar det upp för en bättre livskvalité med mer balans och en större tolerans för vardagens påfrestningar.
 
När man börjat göra övningarna är det vanligt att sömnen blir mycket bättre, att man känner ett större lugn i kroppen och har färre spänningar, mindre irritation, mer energi och ett jämnare humör.
 
TRE® är en serie kroppsövningar som skapats av traumatologen och kroppspsykoterapeuten David Bercelie. Berceli har hämtat dessa från kroppspsykoterapi, Tai Chi, Yoga och andra kroppsliga praktiker, men designat dem i det specifika syftet att lösa upp djupa trauman så väl som vardaglig stress och spänningar i kroppen. De utförs stående och liggande, på ett lugnt och säkert sätt. De är lätta att lära sig och du får med dig en metod för självhjälp som du kan använda för att förlösa den stress och de spänningar som uppkommer för oss alla i livet.


I samband med traumatiska eller stressande händelser reagerar nervsystemet med att dra samman musklerna för att skydda kroppen mot den upplevda faran. Dessa fysiologiska förändringar kan ofta stanna kvar även efter det att den traumatiska händelsen har upphört. Liknande tendenser finns emellertid även vid kraftig stress. TRE® är därför också effektivt för att lösa upp vardaglig stress, samt har en generellt positiv inverkan på energiflödet, kontakten med kroppen och det allmänna välbefinnandet.
 
TRE-övningarna aktiverar lätta skälvningar eller skakningar i kroppens muskler. Dessa så kallade neurologiska vibrationer löser successivt upp kroppsliga spänningar inifrån och ut (vid regelbunden praktik av TRE®). Genom denna process reduceras djupliggande, kroniska muskelspänningar och kontraktioner i bindväven, som skapats i kroppen samtidigt med de traumatiska och stressfulla händelserna.

Tanken bakom dessa övningar är att de skall bidra till att aktivera kroppens egen helande potential. Övningsserien är enkel att lära, men ändå kraftfull i sin verkan. TRE® kan därför ses som ett verktyg för själv hjälp och personlig utveckling, som hjälpmedel för individens självreglering av stress och psykofysiska spänningar.

Här är en liten film om Trauma Release Exercise: TRE – A revoulutionary idea to feel better

Lär dig TRE® i Levaverkstan och du har sen en effektiv metod att använda hemma resten av ditt liv. Du kan boka dig på en privat session med Anira, boka din familj eller grupp på en session bara för er, eller genom en offentlig workshop, se kalendariet eller Levaverkstans facebooksida.
Anira ger sessioner på mottagningen i Gånarp eller online i vissa fall.
En privat TRE® session tar 1,5 timme första gången och sen 1 timme vid återkommande sessioner. Anira använder även TRE® som en integrerad metod bland de andra metoder och verktyg hon använder vid coaching sessioner. Jag kan varmt rekommendera att ta mer än en session för att få stöd i din process om du vill komma åt djupare spänningar och trauman.
Kontakta Anira för ytterliga information och bokning, 0768245810 eller info@levaverkstan.se