20190220_103855

Mindfulness


Mindfulness går som en röd tråd genom Levaverkstans arbete och är den nyckel som hjälper dig att Leva och verka i medveten närvaro Här och Nu. Med acceptans, en avslappnad kropp, ett stilla sinne och skärpa kan vi med självklar beslutsamhet hantera livets alla skeden och skiftningar.
Att Här och Nu välja hur vi förhåller oss till det som Är, är en fråga om Mindfulness.

Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer. Det ökar förmågan att uppfatta saker och ting som det är, fatta kloka beslut, göra aktiva adekvata val och hitta ett tillstånd av djup och rofylld närvaro i sig själv. Mindfulness är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.


Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och koncentrationsförmåga. Med träning utvecklas du till att uppleva fullt ut Här & Nu och verka från din fulla potential.

Levaverkstan erbjuder professionell vägledning för enskilda och grupper att leva mer utifrån sin fulla potential, hantera utmaningar som livet ger både på våra arbetsplatser och privat. Anira Möller har under många år med mycket positiva resultat coachat människor i att finna sitt inre lugn, sin handlingskraft, mentala styrka och klarhet. Att finna avslappning i kroppen och sinnet samt livslust som får dem att skapa sin vardag och arbetssituation som de önskar. Anira är socionom och  coach och kursledare i bl.a. mindfulness. Hon har under sitt yrkesverksamma liv arbetat många år i både skola, omsorg, fritids- och social sektor, bla med mindfulness.

På ett inspirerande och lustfyllt sätt skapar Levaverkstan Mindfulnesslösningar för dig, din grupp och arbetsplats! 
Kontakta 0768245810, i formuläret eller info@levaverkstan.se, så pratar vi igenom vad som kan passa just dig/er.

Kontakta Levaverkstan