20190220_103855

Mindfulness

Mindfulness går som en röd tråd genom Levaverkstans verksamhet!

Foto: www.spiritroad.se Foto: www.spiritroad.se


Mindfulness är den nyckel i Levaverkstans arbete som hjälper dig att Leva och verka i medveten närvaro Här och Nu. Med acceptans, en avslappnad kropp, ett stilla sinne och skärpa kan vi med självklar beslutsamhet hantera livets alla skeden och skiftningar. Att Här och Nu välja hur vi förhåller oss till det som Är, är en fråga om Mindfulness.
Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer Här och Nu. Det ökar förmågan att uppfatta saker och ting som det är, fatta kloka beslut, göra aktiva adekvata val och hitta ett tillstånd av djup och rofylld närvaro i sig själv. Mindfulness är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och koncentrationsförmåga. Med träning utvecklas du till att uppleva fullt ut Här & Nu och verka från din fulla potential.


Mindfulnessträning enligt Levaverkstans koncept ger:
 - Minskad stress hos personer och grupper som får ta del av det.
 - Ökad förmåga att hantera förändringar.
 - Minskade sjuktal.
 - Främjad arbetsglädje.
 - Förbättrad lär- och vårdmiljö.
 - Ökad kreativitet.
 - Ökat fokus och koncentrationsförmåga.
 - Främjad känslomässig balans.
 - Främjat kamratskap och gott arbetsklimat.
 - Förebyggande effekter på psykisk ohälsa.

Levaverkstan erbjuder professionell vägledning för enskilda och grupper att leva mer utifrån sin fulla potential, hantera utmaningar som livet ger både på våra arbetsplatser och privat. Anira Möller har under många år med mycket positiva resultat coachat människor i att finna sitt inre lugn, sin handlingskraft, mentala styrka och klarhet. Att finna avslappning i kroppen och sinnet samt livslust som får dem att skapa sin vardag och arbetssituation som de önskar. Anira är socionom och  coach och kursledare i bl.a. mindfulness. Hon har under sitt yrkesverksamma liv arbetat många år i både skola, omsorg, fritids- och social sektor, bla med mindfulness.

På ett inspirerande och lustfyllt sätt skapar Levaverkstan Mindfulnesslösningar för dig, din grupp och arbetsplats! Jag ser mycket fram emot att hitta den ultimata lösningen just för er! - Anira
 

Minfulnesslösningar till företag inom alla branscher!
Levaverkstan ger dig, din grupp och ditt företag den
ultimata Mindfulnesslösningen!


Hur skapas ett framgångsrikt företag?
Det finns naturligtvis många olika aspekter som gör ett företag framgångsrikt,
men bränslet i företaget utgörs av människorna som arbetar där. Om personalen är låga på energi, inte är helt närvarande i det de gör eller har fått in fel kurs, haltar företaget.
Genom medarbetare som verkar från sin fulla potential och ett gruppklimat som bjuder in till tillväxt, har varje företag de ultimata förutsättningarna för att lyckas!

Vi har ett samhälls- och företagsklimat idag som inbjuder till stress och ohälsa. För att kunna tänka klart, optimera sin förmåga och agera på ett sätt som tjänar en själv, ens medarbetare och kunder, behövs en närvaro i Nuet. Det krävs att man kan vara helt fokuserad på det man gör Här och Nu, att man utifrån att acceptera läget
och hålla sig lugn kan vara flexibel, agera snabbt och hitta nya lösningar ur eventuella svårigheter.
Detta är en fråga om Mindfulness.

Nedan följer förslag på upplägg för att tillgodose de behov ert företag har.
Använd det hur ni vill och vi gör speciella paketlösningar anpassade till er!

Workshop i Mindfulness! Från 2 timmar till en heldag.
Workshop för personal och/ eller företagsledning i grupper om max 15 pers. Andra upplägg finns för större grupper. Vi anpassar workshopen efter målgrupp och tid till förfogande. Den kan ges som en introduktion till mindfulness, som ett underlag för diskussion om arbetssituationen, konflikthantering, som en del i personalhandledningen eller som en fördjupning i mindfulness. Fokus ligger i hur vi använder mindfulness i praktiken där vi befinner oss. Hur kan vi vara mer närvarande i det vi gör, må bättre, hitta balans och lugn i varje nu, hantera utmaningar och vara klara i de beslut vi tar?
På ett glädjefyllt vis stillar vi oss, samtalar och förstår tillsammans. Vi gör mindfulnessövningar som tillåter oss att hitta skärpan i varje Nu, lugna sinnet, slappna av i kroppen och få oss att agera, här och nu på det som är optimalt i varje stund.
Om tid ges kan vi även ägna oss åt gruppsamtal och ”rollspel” där vi tränar mindfulness i praktiken. Vi övar på vardagliga situationer från arbetsplatser eller annat väsentligt för gruppen och ser hur vi kan agera, uppleva och känna på ett sätt som tjänar oss både mentalt, psykiskt och fysiskt.

Kontinuerlig träning i Mindfulness. 1 - 2 timmar.
Mindfulness kräver träning och perspektivskifte. Det sker inte över en dag.
Med kontinuerlig träning och handledning kan Mindfulness bli ett förhållningssätt som implementeras i varje enskild persons sätt att verka och som en röd tråd på de arbetsplatser där det praktiseras. Levaverkstan erbjuder företag kontinuerlig träning 1–2 timmar varje vecka/ varannan vecka eller 1 g./månad. Detta kan ges till en hel personalgrupp kontinuerligt, eller frivilligt för de som önskar som ett öppet träningspass för företagets medarbetare. Mindfulnessträningen anpassas efter grupp, tid och erfarenhet. 

Enskild coaching/ handledning i mindfulness och mental träning.
Coachingsamtal/ handledning anpassade för varje enskild individ att hitta sitt fokus, nå sina mål, hitta sin drivkraft, sitt inre lugn, avslappning, klarhet och förmåga att leva och verka mer utifrån sin fulla potential. Coachingen passar både chefer och personal.
Det kan gälla ledarskapsutveckling, kontinuerlig handledning, rehabilitering, stresshantering, hälsofrågor eller personliga problem.
Anira Möller kan komma till ert företag kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen. Om det passar er bättre kan vi mötas i på Levaverkstans mottagning i Mellbystrand.

Föreläsning ”Att leva och verka från sin fulla potential”. 1 – 2 h.
Hur kan vi agera och förhålla oss till det som sker på ett sätt som tjänar oss själva och andra? Hur kan vi leva och verka mer utifrån vår fulla potential? Dessa frågor och många fler söker vi svar på under denna föreläsning.
Att våga leva Här och Nu fullt ut är nyckeln till frid, välmående och framgång!

Priser för de olika presenterade paketlösningarna eller för egna förslag kommer vi överens om i varje enskilt fall. Levaverkstan är mån om att alla ska ha råd att skapa framgång och välmående för både individ, grupp och arbetsplats. För generella priser till företag klicka här.

Ladda ner texten i pdf. eller folder.

För kommunala verksamheter; skola, förskola, socialtjänst, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning etc.

Dagens kommunala verksamhet kräver mycket av både personal/ pedagoger och de som tar emot stöd, undervisning eller omsorg. Tidspress och höga krav gör att många mår dåligt, känner sig otillräckliga, ofokuserade, trötta och stressade.

”Samhället kräver” av oss att alltid prestera på topp, men förutsättningarna blir sämre och sämre. Mycket behöver förändras på strukturell nivå, men att Här och Nu välja hur vi förhåller sig till det som Är, är en fråga om Mindfulness. Nedan följer förslag på upplägg för att tillgodose de behov er verksamhet har. Använd det hur ni vill och vi gör speciella paketlösningar anpassade till er!

Workshop i Mindfulness! Från 2 timmar till en heldag.
Denna workshop kan både ges till personal, chefer, brukare, klienter eller skolelever. Workshopen anpassas efter målgrupp och tid till förfogande. Den kan ges som en introduktion till mindfulnessträning, som ett underlag för diskussion om arbetssituationen, som en del i personalhandledningen eller som en fördjupning i mindfulness. Fokus ligger i hur vi använder mindfulness i praktiken där vi befinner oss. Hur kan vi vara mer närvarande i det vi gör, må bättre, finna frid i varje nu, hantera utmaningar och vara klara i de beslut vi tar?

På ett glädjefyllt vis stillar vi oss, samtalar och förstår tillsammans. Vi gör mindfulnessövningar som tillåter oss att hitta skärpan i varje Nu, stilla sinnet, slappna av i kroppen och få oss att agera, här och nu på det som är optimalt i varje stund. Om tid ges kan vi även ägna oss åt gruppsamtal och ”rollspel” där vi tränar mindfulness i praktiken. Vi övar på vardagliga situationer från arbetsplatser eller annat väsentligt för gruppen och ser hur vi kan agera, uppleva och känna på ett sätt som tjänar oss både mentalt, psykiskt och fysiskt.

Kontinuerlig träning i Mindfulness. 1 - 2 timmar.
Mindfulness kräver träning och perspektivskifte. Det sker inte över en dag.
Med kontinuerlig träning och handledning kan Mindfulness bli ett förhållningssätt som implementeras i varje enskild persons sätt att verka och som en röd tråd genom de verksamheter där det praktiseras. För att upprätthålla mindfulness erbjuder Levaverkstan längre workshop på olika nivåer eller kontinuerlig träning 1–2 timmar varje vecka/ varannan vecka eller 1 g./månad. Detta kan ges till en hel personalgrupp, elev-/brukargrupp kontinuerligt eller frivilligt för de som önskar som ett öppet träningspass för kommunmedarbetare. Mindfulnessträningen anpassas efter målgrupp, tid och  erfarenhet.
 
Enskild coaching/ handledning i mindfulness och mental träning.
Coachingsamtal/ handledning anpassade för varje enskild individ att hitta sitt fokus, sin kraft, sitt inre lugn, avslappning, klarhet och förmåga att leva och verka mer utifrån sin fulla potential. Coachingen passar både chefer, personal och personer som på något vis får ta del av kommunens tjänster. Anira Möller kan komma till er arbetsplats kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen. Om det passar er bättre är ni välkomna till Levaverkstans mottagning i Mellbystrand.

Föreläsning ”Att leva och verka från sin fulla potential”. 1 – 2 h.
Hur kan vi agera på ett sätt som tjänar oss själva och andra? Hur kan vi nå ett tillstånd av fred inuti där vi har tillgång till vårt eget vägledningssystem? Dessa frågor och många fler söker vi svar på under denna föreläsning.
Att våga leva Här och Nu fullt ut är nyckeln till frid, välmående och framgång!

Ladda ner texten som pdf. eller folder.

Priser
för de olika presenterade paketlösningarna eller för egna förslag kommer vi överens om i varje enskilt fall. Kontakta Anira Möller för mer information. För generella priser till företag klicka här.

Levaverkstan är mån om att alla ska ha råd att skapa välmående för individen och ett hållbart arbetsklimat för gruppen!

 

Ge dig själv en workshop i Mindfulness hos Levaverkstan.


Det är dags att kalla hem oss själva till den plats där frid alltid råder.
Det är dags att leva Här och Nu och verka från vår fulla potential.

På ett skönt och glädjefyllt sätt vägleder Anira er på en resa in i Nuett. Till att återfå kraft, energi, stillhet och insikter hur vi genom att finna frid och acceptera livet som det är, kan skapa det Nytt i varje Nu.

Varmt välkomna till en stund för Hela Dig!

Se platser och tider för kommande kurser/ Workshops i kalendariet.

Anira Möller från Levaverkstan har under många år med mycket positiva resultat coachat människor i att finna sitt inre lugn, sin handlingskraft, mentala styrka och klarhet, finna avslappning i kroppen och sinnet samt livslust som får dem att skapa det liv som de önskar. Anira är socionom, coach och kursledare i bl.a. mindfulness.

Mer info och anmälan i formuläret nederst på sidan eller på tel. 0768-245810.

 

Mindfulness kräver kontinuerlig träning. Med Levaverkstans vägledningsmaterial kan du träna själv hemma. Lycka till!
 

 

Varmt välkomna att boka tid på tel. 0768-245810
i formuläret nedan eller på mail. info@levaverkstan.se

hälsar Anira Möller


Är du intresserad av Mindfulness och vill ha utskick om kommande aktiviteter kan du fylla i formuläret här nedan.