Sidhuvud mobil Levaverkstan

Levaverkstan

Vill du må gott, skapa gott för dig själv och leva din fulla potential?
Levaverkstans Anira Möller finns där för dig, din grupp och arbetsplats när ni behöver stöttning i att komma vidare inom alla möjliga områden i livet.
Det kan vara problem med stress, rent fysiskt eller psykiskt med oro och rädsla. Det kan vara yrkesmässigt, i karriären, i stora vägval i livet eller med mål, mening och riktning. Det kan vara i relationen till dig själv och/eller till andra, att få en grupp att växa sig stark och i positivt flöde och riktning, en kärleksrelation att fungera eller bara rent personligt för dig själv att leva och verka mer utifrån din fulla potential.
Många gånger handlar det om mentala präglingar som får oss människor att leva kvar i mönster som inte tjänar oss. Vi har ofta även svårigheter med att fullt ur vara närvarande Här och Nu och finna sinnesfrid och avslappning i kroppen.  Träning i Mindfulness går som en röd tråd genom Levaverkstans verksamhet.
Bli också du, din grupp eller arbetsplats en av dem som kommer vidare genom coaching av Anira Möller!

Anira Möller

Anira Möller har drivit Levaverkstan sedan 2010. Hon har de senaste tjugo åren genom teori och praktik på olika vis arbetat och fördjupat sig inom området personlig utveckling. Anira är utbildad socionom med specialisering i hur man hjälper människor att komma vidare i livet. Hon har även gått en coachutbilning med fördjupning inom mindfulness. Pedagogik, drama, olika sätt att arbeta för att utveckla och skapa goda grupper, kognitiv vägledning, avslappning, mindfulness, "TRE - stress, tension, trauma release exercises", "sexual, somathic healing work"  och frigörande dans är även de områden som hon speciellt inriktat sig på och vidarutbildat sig i.

Själv skulle hon säga att hennes starkt intuitiva förmåga är hennes viktigaste redskap i arbetet.

Anira hjälper människor att lyfta sig över sina egna blockeringar och begränsningar, bli levande i varenda cell och aktivt börja skapa det liv som tjänar dem bäst. Hon är en väldigt omtyckt coach och gruppledare och har stark förmåga att ingjuta energi, kraft och hopp i de människor hon möter.

 


 

Levaverkstan finns där du finns.

Anira Möller arbetar från mottagningen i Mellbystrand från Skyper, telefon, Helsingborg eller där du/ ni befinner er. Levaverkstans Anira Möller arbetar för privatpersoner, grupper och arbetsplatser.

Mycket av den enskilad coachingen sker på mottagningen i Mellbystrand eller via Skype och telefon, men den kan också ske ute på din arbetsplats, i Köpenhamn, i Helsingborg eller i ditt boende om det så önskas. Med grupper och arbetsplatser sker arbetet mestadels på gällande arbetsplats men om gruppen hellre vill komma ifrån till en lugn och fridfull miljö, tar vi gärna emot mindre grupper på Levaverkstans mottagning.


Mottagningen

I Levaverkstans vackra mottagning mitt i Mellbystrand, finns tid och plats för helande möten. Atmosfären i rummet skapar utrymme för dig att komma ner i varv, hitta tillbaka till din kraft, din inre sanning, glädje och riktning i livet.

Här kan du också handla ASEA - ett vatten med redox signalmolekyler i som har revolutionerat branchen för hälsa och självläkning.

Icelandic Herbs hud-, spa- och friskvårdsprodukter som är helt och hållet framställda av naturliga, biologiska råvaror med de läkande och vårdande krafterna av de isländska örterna i centrum.

Så här hittar du till Levaverkstans mottagning!

 

Varmt välkomna!

 

 

För bokning till mottagningen, gruppverksamhet, handledning, onlinecoaching kurser och besök på ert företag kontakta: 0430-28488, info@levaverkstan.se eller skicka ett meddelande här nedan. På återseende hälsar Anira Möller och Levaverkstan.

 

 Skicka meddelande till Levaverkstan