Sidhuvud mobil Levaverkstan

For English ~ visit Be Flow Now  

Levaverkstan

Vill du lära dig leva från din fulla potential, stå i din kraft och släppa taget om det som inte tjäna dig längre!?

Vill du helas, växa, hitta harmoni, avslappning, njutning och glädje i kroppen, och bli fullt ut levande, närvarande och acceptera varje ögonblick som det är!?

Är du redo att gå den vägen som får just ditt hjärta att jubla!?

Levaverkstan finns till för att stötta dig, din grupp och arbetsplats i er dagliga tillväxt!


Levaverkstan ger; Personlig coaching/handledninig och gruppcoaching/grupphandlening,  workshops/ kursverksamhet, personalutveckling/föreläsningar, teambuilding, avslappning, mindfulnessTRE® -tension, stress and trauma release exercises, arbete runt sexualitet och intima relationerBalans Dans/ Frigörande Dans, vägledningsmaterial, events samt hud-/friskvårdsprodukter.

Anira Möller

Anira Möller har drivit Levaverkstan sedan 2010. Anira är utbildad socionom med fördjupning inom bla KBT. Hon har även gått en coachutbilning med fördjupning inom mindfulness. Hon har de senaste tjugo åren genom teori och praktik på olika vis arbetat och fördjupat sig inom området personlig utveckling, pedagogik, drama, grupputveckling, kognitiv vägledning, avslappning, mindfulness, mental träning, kroppskännedomsträning och frigörande dans. De senare åren har hon även vidarutbildat sig i "TRE - Tension, stress and trauma release exercises", för att mer effektivt kunna hjälpa till att förlösa stress och trauma från kroppen. Hon har även födjupat sina kunskaper omkring sexualitet, relationer, tantra och somatiskt arbete för att kunna hjälpa människor att hela och återskapa en sund relation till sin kropp sina nära relationer och sin sexualitet.

Anira hjälper människor att lyfta sig över sina blockeringar, hitta tillbaka till harmoni, glädje, avslappning och njutning i kroppen samt aktivt börja skapa det liv som tjänar dem bäst. Hon är en väldigt omtyckt coach, body worker och gruppledare och har stark förmåga att ingjuta energi, kraft, glädje och hopp i de människor hon möter.
Levaverkstans Anira Möller arbetar från mottagningen i Mellbystrand, online, per telefon eller någon annan stans i världen där hon för tillfället befinner sig. Hon arbetar för privatpersoner, grupper och arbetsplatser.
Varmt välkomna med era frågor och bokningar till 0768245810, info@levaverkstan.se